top of page

21. januára – 18. februára

 

Keď slnko vstúpi do Vodnára, zdá sa, že zima trvala navždy. Duch sa stáva nepokojným a ako odpoveď hľadá rozptýlenie. Niektorí to môžu nájsť v spoločenských aktivitách, iní v osamelých intelektuálnych prieskumoch, pri vytváraní nových myšlienok, vynálezov, konceptov a teórií. Vodnár je sociálne a intelektuálne znamenie. Reformista, hlboko zaujatý sociálnym idealizmom a humanitárnymi víziami, môže vstúpiť do arény politiky alebo sa stať aktívnym na základnej úrovni.

 

 Vodnár sa rád zapája do skupín a charitatívnych organizácií, pokiaľ môže byť vodcom. Miluje slobodu a je nezávislý, ale nie vždy poskytuje ostatným rovnakú slobodu. Niektorí ľudia sú si rovnejší ako ostatní a Vodnár je jedným z nich. Dokáže byť výstredný a nekonvenčný a zdá sa, že má prsty na špičke ešte predtým, ako sa objaví nový trend. Má rád novinky a najrôznejšie technologické vymoženosti a má rád gadgety. Zaujíma sa o vedu a môže ju považovať za náboženstvo.

 

Paradoxne môže mať aj rozmar pre „vzdialené“ teórie a niekedy pre ne môže hľadať racionálne vysvetlenia. Napriek tomu je Vodnár z väčšej časti celkom racionálny a robí rozhodnutia založené skôr na uvažovaní ako na vnútornom cítení. V skutočnosti sú pocity pre neho trochu podozrivé. Bezpečne ich drží na diaľku a nerád sa obťažuje emocionálnymi výbuchmi, kvôli ktorým môže pôsobiť rezervovane a chladne. Slabosťou Vodnára je jeho utopický idealizmus a jeho pokrytectvo. Vodnár sa musí naučiť „kráčať po svojom“.

 

Magické infúzie

Urán - Otvorené kanály komunikácie s duchovnými entitami, práca s energiou, radikálne zmeny vedomia.

 

Vzduch - Idey, koncepty, myšlienky, vedomosti, mentálne sily, rozum, vizualizácia, porozumenie.

 

Pálte túto sviecu pre podporenie vlastností tohoto znamenia v sebe, alebo počas astrologických období daného znamenia počas roka.

 

Doba horenia

25 hodín

VODNÁR

€ 13,90Price
Tax Zahrnuté

    Súvisiace produkty