top of page
AdobeStock_219907063.jpeg
triple-moon-triple-goddess-gold-and-blac

Škola prírodnej mágie a

č arodejníctva

Prírodná mágia je predovšetkým o práci s energiami prírody za účelom napájania sa na mágiu v nás samotných. Naša ročná Škola prírodnej mágie a čarodejníctva, ktorej základy siahajú do roku 1975 vás prevedie prostredníctvom starobylého Kola roka a podporí na vašej individuálnej ceste za objavovaním magických schopností v nás v interakcii s prírodou a energiami Matky Zeme.

 

 

V tejto škole sa naučíme:

* objaviť a prebudiť v sebe magickú moc a schopnosti
* vyvinúť schopnosť komunikovať so svetom prírody: elementy, prírodné božstvá, mesiac, hviezdy, planéty
* porozumieť systému keltského Kola roka a precítiť rozdielnosť energií 8 významných sviatkov roka
* pracovať s tradíciami našich predkov a vykonávať prírodné rituály a ceremónie
* veštenie, práca s „neviditeľným “ svetom
* rozvíjať liečivé schopnosti a talenty
* pracovať s magickými „nástrojmi“ (stromy, byliny, kamene),

ako i prírodnými božstvami: víly, dévy, posvätné zvieratá, duchovia prírody

Wheel-of-the-year-Cocorrina-Southern_2048x2048_edited.png

Aby sme boli schopní porozumieť mágii v nás, je dôležité si uvedomiť, že všetko je Energia… obklopuje nás energetické pole, s ktorým môžeme komunikovať. Naši predkovia to vedeli a využívali svoje intuitívne schopnosti ku komunikácii a napájaniu sa s Matkou Zemou. My všetci máme túto schopnosť v sebe, len sme ju doteraz naplno nevyužili. Ako každá zručnosť, tak i táto si vyžaduje prax a nadobúdanie vlastných skúseností, ktoré nám prinesú väčšiu sebadôveru vo vlastné magické schopnosti – to je zámerom tejto školy. Budeme sa prechádzať krajinou, aby sme boli v interakcii s prírodnými Božstvami a Bytosťami, a prostredníctvom meditácii a magických cvičení (čarovania) rozvíjať naše vlastné intuitívne schopnosti.

 

Čím hlbšie pôjdeme, tým viac rovnováhy a harmónie prinesieme do našich životov. To, ako bol prírodný svet navrhnutý a ako funguje je zázrakom sám o sebe. Každá časť prírody úzko spolupracuje s ostatnými časťami, každá má svoju nezameniteľnú úlohu. Elementy Zeme, Ohňa, Vody, Vzduchu a Ducha sú stavebnými prvkami, palivom Matky Zeme, ako i nás samotných. Naučíme sa s nimi pracovať a lepšie porozumieť, ako sa prejavujú v nás i v cykloch prírody, ako použiť ich magickú silu pri rituáloch a ceremóniách. Budeme pracovať s prírodnými bytosťami: víly, dévy, zvieratá a ostatné prírodné bytosti. Naučíme sa pracovať s magickou silou mesiaca, ktorý ovplyvňuje všetko, čo tečie v prírode i v nás: príliv, odliv, emócie, ženské cykly. Oboznámime sa s vplyvom hviezd a planét na naše životy.

Z ročnej školy  si odnesiete praktické znalosti z oblasti prírodnej mágie, ktoré môžete ihneď praktikovať v bežnom, každodennom živote. Naučíte sa umeniu očisty a zasvätenia, ktoré sú počiatočným krokom pri zjednocovaní tela, mysle a ducha.

Očistné techniky vám umožnia povzniesť sa nad staré, negatívne štruktúry a zbavia vás prachu vášho energetického poľa vďaka čomu budete emočne, mentálne i fyzicky viac otvorení privítať nové možnosti, ktoré sa nám neustále ponúkajú.

Cesta čarodejnice je dobrodružnou cestou žitia v harmónii s rytmami prírodami, v láske a úcte k všetkým bytostiam Zeme (z rastlinnej, živočíšnej i astrálnej ríše). Na konci štúdia každý študent, ktorý úspešne ukončí školský ročný cyklus podstúpi zasvätenie a iniciáciu do čarodejníctva, kde príjme duchovné meno a získa diplom o ukončení štúdia.

Ako prebieha škola prírodnej mágie?

Systém výučby je podľa Avalonského, keltského kola roka a je založený na základoch, ktoré sme priniesli s bájneho Avalonu (Glastonbury) a prebieha formou stretávania sa raz do mesiaca, väčšinov vždy v Nedeľu od cca 10.00 do 16.00, kedy sa preberá daný cyklus toho mesiaca a učastník má následne celý mesiac na to, aby danú tému precítil, splnil si domáce úlohy a spracoval energiu, ktorú prináša prislušná téma.

Školou Vás sprevádza iniciovaný kňaz tredície Wicca Raven MoonWolf.

133213736-gold-spiral-goddess-of-fertility-and-triple-moon-wiccan-the-spiral-cycle-of-life
bottom of page