top of page

Oltárne nástroje

How-To-Become-A-Witch-A-Guide-For-Beginn
Oltárne nástroje, či rituálne pomôcky sú základom pre každodenné čarovanie. V tejto kategórií nájdete široký sortiment rituálnych pomôcok od ručne vyrábaných a v koži viazaných čarodejnických kníh, po krásne magické paličky, či rituálne dýky, s ktorými môžete vykonávať svoje cerémónie, či obrady. 
bottom of page